• Αρχική
  • Αιμοπετάλια - εμπλουτισμένο πλάσμα (P.R.P)

Αιμοπετάλια - εμπλουτισμένο πλάσμα(P.R.P)

Η θεραπεία με αυξητικούς παράγοντες που προέρχεται από αιμοπετάλια.

Ορθοπεδική

  • Αρχόμενη οστεοαρθρίς γόνατων
  • Αρχόμενη οστεοαρθρίς ισχίου
  • Τενοντίτις