Θεραπείες

  • Αυχεναλγίες
  • Οσφυοαλγίες
  • Σπονδυλική στένωση
  • Δισκοπάθειες
  • Ολικές αρθοπλαστικές
  • Oστεοτομία Allux Valgus
  • Οστεοσύνθεση καταγμάτων